Vogels – Zoogdieren

Vliegen en Lopen

Vogels

Vogels zien we overal om ons heen en zijn ook breed vertegenwoordigd in de Dongevallei en de Reeshof. We zien eenden, reigers, valken, buizerds, vinken, mussen, merels, noem maar op. Ook zeldzamere vogels als de ijsvogel komen er voor. Op de kinderboerderij zijn twee vogelsoorten te vinden met een link naar de Dongevallei, de oehoe en de schildraaf.

Oehoe en Schildraaf
De oehoe is de grootste uilensoort die er is en hij komt ook voor in Tilburg. Uilen houden de aantallen muizen en andere knaagdieren onder controle.

De Schildraaf die op de kinderboerderij zit komt dan wel uit Afrika, maar is sterk verwant aan de in de Reeshof voorkomende kraaien, eksters en raven. Het is een uitermate intelligente vogel die beter geschikt is voor een volière dan de andere soorten. Bovendien is hij goed trainbaar, zodat hij ingezet kan worden voor demonstraties. Raven jagen, eten aas en planten en houden zo andere levensvormen onder controle.

De overige vogels van ’t Valleike, zoals de kippen en de parkieten zitten er vooral vanwege herkenbaarheid en verfraaiing van de collectie.

Zoogdieren

Europese dwergmuis
Als vertegenwoordiger van de grote groep zoogdieren is gekozen voor de Europese dwergmuis, die ook leeft in de gebieden in en rond Tilburg. Deze muisjes zijn belangrijk voor de aanleg van gangenstelsels onder de Dongevallei, die ook weer door andere dieren worden gebruikt. De Europese dwergmuis is zo klein dat hij in de vrije natuur nauwelijks wordt gezien. Het is daarom erg leuk hem bij ’t Valleike te kunnen observeren in een mooie leefruimte. Het zijn hele actieve beestjes die in kleine groepen leven en zaden, fruit en insecten eten.

Konijnen en cavia’s
Verder huisvest de kinderboerderij konijnen en cavia’s vanwege de aaibaarheid. Maar konijnen komen uiteraard ook in de Dongevallei voor.

Dwerggeit en Alpaca
De dwerggeit en de Alpaca maken het plaatje verder af. De dwerggeit vooral vanwege de herkenbaarheid en de aaibaarheid en de alpaca vanwege de aantrekkelijkheid en de educatieve mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de woltoepassing van de Alpaca.