Kleine diertjes

Micro-organismen – Weekdieren – Geleedpotigen

Micro-organismen onder de microscoop

Micro-organismen zijn in het algemeen te klein om met het blote oog te kunnen waarnemen. Ze zijn altijd en overal om ons heen actief. Zonder deze groep organismen is er geen leven op aarde mogelijk. Tot deze groep behoren o.a. bacteriën, schimmels, gisten en virussen. Om deze diergroep zichtbaar te maken heeft ’t Valleike twee microscopen geplaatst. Daarmee kunnen vooraf geprepareerde microscoopplaatjes bekeken worden, van kiemen van zaden tot insectenpoten en insectenvleugels. Tijdens educatieve activiteiten op de kinderboerderij kunnen hiermee bijvoorbeeld ook watermonsters uit de vallei worden onderzocht of mest van de boerderijdieren. Het gebruik van de microscopen laat het kleinste leven zien en is een geweldig hulpmiddel voor modern biologie onderwijs.

Weekdieren

De weekdieren zijn op de kinderboerderij vertegenwoordigd door de agaatslakken. Slakken spelen een belangrijke rol in de Dongevallei. Ze eten veel plantaardig materiaal en voorkomen daarmee wildgroei van planten. Ze verwerken de grond tot compost en verhogen zo de vruchtbaarheid van de grond. En ze zijn zelf een belangrijke voedselbron voor veel andere dieren.

Agaatslak
De agaatslak is een van de grootste slakken ter wereld. Hij komt van oorsprong niet voor in de Dongevallei, maar veel van zijn soortgenoten wel. Toch is gekozen voor de agaatslak omdat hij actief is en daarom leuk om naar te kijken. Bovendien is er vanwege de grootte van de slak veel te ontdekken aan de anatomie.

 

agaatslak weekdier

Geleedpotigen

De geleedpotigen is een enorm grote diergroep. De Dongevallei is thuis voor honderden soorten van deze dieren. Denk aan mieren, bijen, vlinders, kevers, duizendpoten, maar ook de in water levende kreeften en garnalen.  Om iets van deze uitgebreide groep dieren te laten zien zijn er op ’t Valleike rozenkevers, miljoenpoten, kakkerlakken en heremietkreeften ondergebracht.

Rozenkever en miljoenpoot

De rozenkever is een mooie actieve kever die net als veel andere kevers belangrijk is voor de verwerking van plantaardig materiaal. Door de holen en gangen die ze in de grond graven zorgen ze voor ventilatie in de grond. Datzelfde doen de miljoenpoten. Miljoenpoten zijn trouwens vegetariërs, terwijl de duizendpoot een roofdier is.

Kakkerlak
De kakkerlak is ook een Valleike-bewoner. Deze dieren hebben een lastige reputatie, maar hebben toch een belangrijke functie in de natuur, namelijk het opruimen van afval. Het zijn de vuilnismannen van de natuur, ze komen overal in de wereld voor en zijn zeker ook de moeite waard om te bestuderen.

Heremietkreeft
De landheremietkreeften in ’t Valleike zijn de tegenhanger van de in de Dongevallei voorkomende kreeften. Gekozen is voor een soort die op het land leeft, omdat deze beter zichtbaar is en een actief karakter heeft. In de ondiepe stukken van de rivier en de omliggende plassen van de Dongevallei leven verschillende soorten kreeften. Ze zijn belangrijk voor de waterkwaliteit en vormen een schakel in de voedselketen.