Dieren, bewoners van dongevallei

Dieren

De bewoners van de Kinderboerderij 

De Dongevallei in de Reeshof speelt een belangrijke rol bij Kinderboerderij ’t Valleike. ’t Valleike streeft ernaar om van elke diergroep een afgevaardigde te hebben die voorkomt in de Dongevallei. Zo kan meer uitleg gegeven worden over de vallei en zijn bewoners en wordt de betrokkenheid van de Tilburgers bij dit gebied vergroot.
Alle dieren zijn zorgvuldig geselecteerd. Dieren die representatief zijn voor de Dongevallei zijn in ’t Valleike aangevuld met dieren die wat gebruikelijker zijn op een kinderboerderij en een grotere aaibaarheidsfactor hebben. Andere selectiecriteria die een rol hebben gespeeld zijn; stressgevoeligheid, de mogelijkheid om het dier te houden in een zo natuurlijk mogelijke omgeving, de educatieve mogelijkheden ervan, herkenbaarheid maar ook originaliteit zodat de bezoeker verrast wordt.

Dieren reptielen, zoogdieren, vogels

Diergroepen
In het algemeen worden de volgende diergroepen onderscheiden:

micro-organismen
weekdieren
geleedpotigen
vissen
amfibieën
reptielen
vogels
zoogdieren
Hierna wordt per diergroep aangegeven voor welke dieren Kinderboerderij ’t Valleike heeft gekozen en waarom. Onder het kopje dieren hebben wij deze diergroepen verdeeld in 3 pagina’s.